Fasadmålning – Få hjälp med att måla fasad

Under sommarhalvåret jobbar vi för fullt med fasadmålning och andra typer av utvändig målning.

Att ett noggrant underarbete behövs, för att uppnå bästa möjliga resultat, är väl alla bekanta med. Men innan man börjar är det viktigt att man har koll på vad det är man ska måla på. Vi arbetar ofta med känsliga underlag som t ex gamla träfasader, det är därför av yttersta vikt att rätt färg används till rätt underlag. Vid våra kostnadsfria hembesök tar vi färgprover från t.ex. flagnande fasader för vidare tester, för att säkerställa vilka färger som tidigare använts.

Vår erfarenhet tillsammans med Alcro’s tekniska avdelning gör att vi kan garantera att arbetet utförs på rätt sätt. Förutom fasadmålning utför vi bl.a. fönsterunderhåll, putsarbeten, trappor och räcken.

Våra kompetenta underentreprenörer kan hjälpa till med exempelvis; arkitektur, ställningsbyggen, snickerier, elinstallationer samt plåt- och putsarbeten. För att underlätta för er får ni alltid ett totalpris från oss. Vi tar hand om er fasadmålning hela vägen.

Eftersom sommarhalvåret är underbart men relativt kort är det bra att kontakta oss så tidigt som möjligt för bokning eller förfrågningar om utvändig målning.